Ukraina, 49038, Dnipro, ul. Kniazia Yaroslava Mudroho, 68

Produkcja według określonych parametrów

Identyczne węzły pomiarowe energii elektrycznej są bardzo rzadkie, dlatego wymagania dotyczące przekładników mogą się znacznie różnić. Firma Biontop zawsze stara się sprostać potrzebom klienta, dlatego do każde żądanie dotyczące produkcji przekładnika stosujemy indywidualne podejście.

Po otrzymaniu wniosku o wykonanie przekładnika o wymaganych parametrach nasi inżynierowie wykonują obliczenia przekładnika i określają fizyczną możliwość jego wytworzenia. Utworzona w ten sposóв mapa technologiczna dla każdego przekładnika jest przekazywana do produkcji w celu jej wytworzenia.

Dzięki temu jesteśmy w stanie wyprodukować zarówno proste, jak i najbardziej niestandardowe przekładniki.

Dla przekładników prądowych niestandardowe charakterystyki mogą wyglądać następująco:

- rozszerzony zakres znormalizowanego błędu od 0,1% do 120% prądu znamionowego;

- zwiększone obciążenie uzwojeń pomiarowych i ochronnych do 30 VA;

- zwiększony współczynnik graniczny dokładności do 30;

- zwiększony krótkotrwały prąd termiczny;

- różne współczynniki transformacji uzwojeń do pomiarów i ochrony;

- przełączanie współczynników transformacji na uzwojeniach wtórnych.

Dla 100% przekładników, oprócz testów akceptacyjnych na kontroli wyjściowej, w procesie produkcyjnym przeprowadza się kontrolę interoperacyjną. W rezultacie klient otrzymuje dokładnie to, czego potrzebuje.