Ukraina, 49038, Dnipro, ul. Kniazia Yaroslava Mudroho, 68

TOLU-10-1 (TCS2-12-00)

Najwyższe napięcie dla sprzętu, Um, [kV]: 12;
Znamionowy prąd pierwotny, Ipn, [А]: 5 - 1000;
Klasy dokładności uzwojeń wtórnych: 0,2S; 0,2; 0,5S+; 0,5S; 0,5; 5P; 10P;
Liczba uzwojeń wtórnych: 1, 2;
Transformatory przechodzą procedurę oceny zgodności dla modułów B+F, zgodnie z Przepisami technicznymi dotyczącymi prawnie regulowanych środków techniki pomiarowej.
Przekładniki spełniają DSTU EN 61869-1:2017, DSTU EN 61869-2:2017, GOST 7746-2015.

Do porównania

Przekładniki prądowe ТОЛУ-10-1 (TCS2-12-00) przeznaczone są do przekazania sygnału informacji pomiarowych urządzeniom pomiarowym, urządzeniom zabezpieczenia i sterowania, do izolowania połączeń obwodów wtórnych od wysokiego napięcia w kompletnych urządzeniach elektrycznych instalacji wewnętrznej prądu przemiennego na klasę napięcia 12 kV o częstotliwości 50 Hz.

Przekładniki wykonane są w realizacji U kategorii rozmieszczenia 2 wg GOST 15150-69.

Położenie przekładników w przestrzeni - dowolne.

Rdzeń uzwojenia wtórnego pomiarowego przekładnika wykonany jest ze stopu nanokrystalicznego. Daje to uzyskanie dużego zakresu międzyfazowego dynamicznych osiągów uzwojenia stosownie prądu i kąta. W tym samym czasie, uzyskana jest długotrwała stabilność osiągów przez cały okres eksploatacji przekładnika i odporność na magnesowanie rdzenia magnetycznego (od jednobiegunowych impulsowych prądów zwarcia). Oprócz tego, daje to współczynnik bezpieczeństwa urządzeń nieprzekracający trzech, co znacznie zmniejsza przeciążenia awaryjne urządzeń pomiarowych, podłączonych do pomiarowego uzwojenia wtórnego.

Zastosowanie tych przekładników zabezpiecza zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych wśród konsumentów.

Przekładniki spełniają DSTU IEC 60044-1: 2008, GOST 7746-2001.

 • Nazwa parametru Wartość parametru
 • Najwyższe napięcie dla sprzętu, Um, [kV] 12
 • Znamionowy prąd pierwotny, Ipn, [А] 5; 7,5; 10; 12,5; 15; 20; 25; 30; 40; 50; 60; 75; 80; 100; 125; 150; 200; 250; 300; 400; 500; 600; 750; 800; 1000
 • Znamionowy prąd wtórny, Isn, [A] 1, 5*
 • Częstotliwość znamionowa, Fn, [Hz] 50*, 60
 • Klasa dokładności uzwojenia do pomiarów 0,2; 0,2S; 0,2S+**; 0,5; 0,5S*; 0,5S+
 • Klasa dokładności uzwojenia dla ochrony 5P; 10P*
 • Obciążenie znamionowe przy cos φ = 0,8 - uzwojenia do pomiarów, [VA] 5; 10*; 15; 20; 30
 • Obciążenie znamionowe przy cos φ = 0,8 - uzwojenia dla ochrony, [VA] 15*; 20
 • Współczynnik bezpieczeństwa, FS 3 - 5
 • Współczynnik graniczny dokładności, ALF 5 - 13
 • Liczba uzwojeń wtórnych 2
 • Próbne napięcie częstotliwości przemysłowej, [kV] 42
 • Wersje z przełączaniem -

Znamionowy prąd pierwotny, IPN, [А]

5; 7,5

10; 12,5; 15; 20 

25; 30

40

50

60; 75

80; 100

125

150

Współczynnik graniczny dokładności,  ALF,  nie mniej

7

7

7

8

8

7

8

8

7

Znamionowy krótkotrwały prąd termiczny – 1 sek, Ith, [kA]

0,8

2,6

3,3

3,3

3,7

7,4

7,4

11

14,4

Znamionowy krótkotrwały prąd termiczny – 3 sek, [kA]

0,4

1,3

1,6

1,6

1,8

3,7

3,7

5,5

7,2

Znamionowy prąd dynamiczny, Idyn, [kA]

2

6,5

8,3

8,3

9,3

18,5

18,5

27,5

36

 

Znamionowy prąd pierwotny, IPN, [А]

200

250

300

400

500

600

750

800

1000

Współczynnik graniczny dokładności,  ALF,  nie mniej

7

8

7

8

8

9

8

9

9

Znamionowy krótkotrwały prąd termiczny – 1 sek, Ith, [kA]

14,4

18

28,8

28,8

36

36

72

72

72

Znamionowy krótkotrwały prąd termiczny – 3 sek, [kA]

7,2

9

14,4

14,4

18

18

36

36

36

Znamionowy prąd dynamiczny, Idyn, [kA]

36

45

72

72

90

90

180

180

180