Ukraina, 49038, Dnipro, ul. Kniazia Yaroslava Mudroho, 68

IVD1(F)

Przekładniki napięciowe IVD przeznaczone są dla przekazania sygnałów informacji urządzeniom pomiarowym, urządzeniom do zabezpieczenia, sygnalizacji i sterowania.

Przekładniki mogą być ustalone w suchym pomieszczeniu, gdzie środowisko nie grozi wybuchem, jest wolne od kurzu, chemicznie aktywnych gazów i pary w koncentracjach, rujnujących powlokę metali i izolacji.

Robocza wartość temperatury powietrza otoczenia od –45 °C do +50 °C.

Wysokość montażu nad poziomem morza nie więcej niż 1000 m.

Wykonanie klimatyczne U, kategorii rozmieszczenia 2 wg GOST 15150.

Przekładniki spełniają DSTU ІЕС 60044-2:2008, GOST 1983-2001.

Do porównania

Przekładniki napięciowe IVD przeznaczone są dla przekazania sygnałów informacji urządzeniom pomiarowym, urządzeniom do zabezpieczenia, sygnalizacji i sterowania.

Przekładniki mogą być ustalone w suchym pomieszczeniu, gdzie środowisko nie grozi wybuchem, jest wolne od kurzu, chemicznie aktywnych gazów i pary w koncentracjach, rujnujących powlokę metali i izolacji.

Robocza wartość temperatury powietrza otoczenia od –45 °C do +50 °C.

Wysokość montażu nad poziomem morza nie więcej niż 1000 m.

Wykonanie klimatyczne U, kategorii rozmieszczenia 2 wg GOST 15150.

Przekładniki spełniają DSTU ІЕС 60044-2:2008, GOST 1983-2001.

  • Nazwa parametru Wartość parametru
  • Najwyższe napięcie dla sprzętu, Um, [kV] 3,6; 7,2; 12
  • Liczba uzwojeń wtórnych 1, 2, 3
  • Próbne napięcie częstotliwości przemysłowej, [kV] 10, 20, 28
  • Napięcie znamionowe uzwojenia pierwotnego, Un, [kV] 3,0; 3,3; 3,6; 6; 6,3; 6,6; 10; 10,5; 11
  • Napięcie znamionowe głównego uzwojenia wtórnego, [V] 100; 110; 120
  • Napięcie znamionowe dodatkowego uzwojenia wtórnego, [V] 100; 110; 120; 100/√3; 110/√3; 120/√3; 100/3; 110/3; 120/3
  • Moc znamionowa głównego uzwojenia wtórnego w klasie dokładności, [VA/cl] 25/0,2; 50/0,5; 100/1; 150/3
  • Moc znamionowa dodatkowego uzwojenia wtórnego w klasie dokładności, [VA/cl] 50/3P; 150/6P
  • Cieplna moc graniczna, [VA] 400; 500; 630