Ukraina, 49038, Dnipro, ul. Kniazia Yaroslava Mudroho, 68

IPLU-10-1

Izolatory IPLU-10-1 przeznaczone dla izolacji i mocowania części będących pod napięciem aparatury elektrycznej, rozdzielnic elektrycznych stacji i podstacji, kompletnych prozdzielnic, przewodach prądu przemiennego o napięciu znamionowym 6 i 10 kV o częstotliwości 100 Hz, na obiektach energetyki elektrycznej w przemyśle, rolnictwie, w branży komunalnej i organizacjach pozostałych branż gospodarki narodowej.

Środowisko musi być takim, które nie grozi wybuchem, jest wolne od kurzu, chemicznie aktywnych gazów i pary w koncentracjach, które rujnują powlokę metali i izolacji (atmosfera typu II wg GOST 15150).

Wersja wykonania klimatycznego U, kategoria rozmieszczenia 2 dla eksploatacji w pomieszczeniach (objętości), a także w jakości wmontowanych w środku kompletnych wyrobów kategorii 1 wg GOST 15150-69 i przeznaczone do zastosowania w następujących warunkach:

 • wysokość nad poziomem morza - nie więcej niż 1000 m;
 • względna wilgotność powietrza nie więcej niż 98 % przy 30 °С;
 • górna wartość roboczej temperatury powietrza - plus 50 °С;
 • dolna wartość roboczej temperatury powietrza - minus 45 °С;

Izolatory wykonanują się wg technologii odlewania kompozycji żywicznej w próżni. Izolatory mają różne wykonanie w zależności od znamionowego prądu i rozmiarów opony.

Wg swoich wymiarów ustawieniowych i przyłączeniowych izolatory ИПЛУ(IPLU)-10-1 w całości odpowiadają przekładnikom prądowym ТПОЛУ(TPOLU)-10-1.

Do porównania

Izolatory IPLU-10-1 przeznaczone dla izolacji i mocowania części będących pod napięciem aparatury elektrycznej, rozdzielnic elektrycznych stacji i podstacji, kompletnych prozdzielnic, przewodach prądu przemiennego o napięciu znamionowym 6 i 10 kV o częstotliwości 100 Hz, na obiektach energetyki elektrycznej w przemyśle, rolnictwie, w branży komunalnej i organizacjach pozostałych branż gospodarki narodowej.

Środowisko musi być takim, które nie grozi wybuchem, jest wolne od kurzu, chemicznie aktywnych gazów i pary w koncentracjach, które rujnują powlokę metali i izolacji (atmosfera typu II wg GOST 15150).

Wersja wykonania klimatycznego U, kategoria rozmieszczenia 2 dla eksploatacji w pomieszczeniach (objętości), a także w jakości wmontowanych w środku kompletnych wyrobów kategorii 1 wg GOST 15150-69 i przeznaczone do zastosowania w następujących warunkach:

 • wysokość nad poziomem morza - nie więcej niż 1000 m;
 • względna wilgotność powietrza nie więcej niż 98 % przy 30 °С;
 • górna wartość roboczej temperatury powietrza - plus 50 °С;
 • dolna wartość roboczej temperatury powietrza - minus 45 °С;

Izolatory wykonanują się wg technologii odlewania kompozycji żywicznej w próżni. Izolatory mają różne wykonanie w zależności od znamionowego prądu i rozmiarów opony.

Wg swoich wymiarów ustawieniowych i przyłączeniowych izolatory ИПЛУ(IPLU)-10-1 w całości odpowiadają przekładnikom prądowym ТПОЛУ(TPOLU)-10-1.

 • Nazwa parametru Wartość parametru
 • Najwyższe napięcie dla sprzętu, Um, [kV] 12
 • Próbne napięcie częstotliwości przemysłowej, [kV] 42
 • Wytrzymałość mechaniczna na zginanie, [kN] 8
 • Prąd znamionowy, [A] 400, 500, 600, 750, 800, 1200, 1500, 2000, 2500